Novi eksponat u Naučnom klubu CSU Kragujevac

Od petka, 08. jula 2016.godine, u prostorijama Naučnog kluba u Centru za stručno usavršavanje Kragujevac, biće izložen novi eksponat, deo stalne postavke -  Cezarov disk.

ŠIFROVANJE KAKVO SU RIMLJANI RADILI

cezarov diskKako da napravite šifru pomoću diska sa dva niza slova? Pre dve hiljade godina, rimski imperator Julije Cezar (100-44 p.ne.), bio je, prema zapisima, prvi vojskovođa koji je koristio ovakav disk za šifrovanje. Reč je o instrumentu koji su dugo potom koristile rimske legije, a koji je omogućavao da se svaka poruka prenese na bezbedan način – kad bi varvari uhvatili glasnika koji nosi Cezarovu poruku za Marka Aurelija, bez diska i unapred poznatog ključa, oni ne bi mogli da je odgonetnu. Disk, naimen, na vrlo jednostavan način pravi takozvanu supstitucionu šifru. Metoda supstitucije, odnosno zamene, predstavlja jednu od najstarijih metoda za šifrovanje podataka, a zasniva se na ideji da se svako slovo u poruci može zameniti nekim drugim slovom. No, kojim? Disk služi tome da se nađu odgovarajuća slova za zamenu. Da biste mogli da ga koristite, potrebno je da imate ključ – da znate za koliko mesta treba okrenuti disk da se slova u spoljnom nizu postave naspram slova u unutrašnjem. Time dobijate šablon za zamenu slova, odnosno šifru, i potom samo zamenite slova u vašoj poruci.

Tako, na primer, ako disk okrenemo za 23 mesta, što zovemo ključ 23, dobijamo jedan od mogućih šablona.