Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Realizovana prva matematička radionica

REALIZOVANA PRVA MATEMATIČKA RADIONCA U NAUČNOM KLUBU KRAGUJEVAC

matradion2016

Naučni klub u Kragujevcu, šesti po redu, otvoren je 11. maja 2016. godine, u okviru prostorija Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac, u ulici Grada Sirena 15.

9. juna 2016. godine, u Naučnom klubu u Kragujevcu, realizovan je prvi školski čas - radionica. Naime, u pitanju je matematička radionica, za učenike šestog i sedmog razreda. 

Naziv radionice je „Simetrija – igra i umetnost“, a autor i realizator aktivnosti bila je nastavnica matematike Mirjana Anđelković Vranić, zaposlena u OŠ „Moma Stanojlović“ u Kragujevcu.

Navedena radionica omogućava učenicima da se upoznaju sa pojmom „simetrija“ na intuitivan način, da razvijaju vizuelnu percepciju, finu motoriku, logičko razmišljanje i kombinovanje, da uvide da je matematika igra i strast – kreativna veština na granici umetnosti i nauke.

Učenici su radili individualno, grupno, u paru, a bio je zastupljen i frontalni oblik rada – uvođenje učenika u temu časa. Radionica je podstakla i vršnjačko učenje među učenicima sedmog i osmog razreda.

Materijali i oprema korišćeni na času: lap-top, projektor, mobilni telefon(i), prezentacija, štampani materijal, papir u boji, „sedam pločica mudrosti“ (tangram), bojice, flomasteri, tempere, stikeri i slično.

Učenici su bili podeljeni u 4 grupe: tangram, origami, ornamenti i Roršahove mrlje. Zadatak svake grupe bio je da, koristeći znanja o simetriji, naprave ili nacrtaju simetrične oblike. Unutar grupa, učenici su mogli raditi individualno, u paru ili zajedn (timski). 

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com