Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Projekti iz CPN-a:

„Tim za naučni klub“ – projekat osmišljen sa ciljem popularizacije rada i promocije aktivnosti koje se sprovode u Naučnom klubu u CSU KG, zatim uključivanja što većeg broja prosvetnih radnika, a samim tim i učenika u realizaciju programa i aktivnosti i kreiranja trenda „Naučnog kluba“ kao osnovnog resursa centra za informisanje i primenu novih naučnih postignuća. Projekat će se realizovati u dve faze. Prva faza se realizuje kroz dve radionice: „Savremene obrazovne tehnologje“ i „Model „flipnute“/izokrenute učionice“. Druga faza projekta podrazumeva sumiranje rezultata radionica i pripremu „live-stream“ (uživo) predavanja na odabranu temu. Realizatori radionica biće Jelica Selaković i Biljana Živković. Projekat se sprovodi u koordinaciji CSU KG. (Realizacija predviđena za 25-30.11.2016.)

„Muzika na struju“ – clj projekta je primena najsavremenijih metoda novo-medijske umetnosti u muzičkoj edukaciji dece. U atmosferi muzičke laboratorije, deca se osećaju spremno da dođu u kontakt sa novim načinima muzičkog izražavanja i da eksperimentišu sa zvukom i pronađu svoj originalni izraz. Tokom dve intenzivne radionice deca će naučiti osnove objektnog programiranja, koje će im omogućiti da najrazličitije senzore i kontrolere prilagode svojim muzičkim idejama. Nakon završenih radionica biće organizovano javno predstavljanje demo radova. Koordinator projekta i realizator radionica je Svetlana Maraš. (Realizacije predviđena za period januar-februar 2017.)

„Promocija radijacionih tehnologija“ – cilj projekta je da se što veći broj ljudi informiše o primeni radijacionih tehnologija i da se edukuje stanovništvo i profesionalno osoblje (lekari, uvoznici hrane, poljoprivrednici i inspektori Ministastva zdravlja i Ministartsva poljoprivrede i zaštite životne sredine). Cilj je i da se, kroz predavanja i okrugle stolove, kod većine ljudi, otkloni strah od zračene hrane, da se poljoprivrednicima i proizvođačima objasni opasnost konzervacije kancerogenih etilenoksida i prednost radijacionih tehnologija i da se lekari obuče kako da, na pravilan način, napišu tender za pravilno nabavljanje sterilisane opreme. Koordinator projekta je Katarina Vuković. (Realizacija predviđena za jun mesec 2017.)

„Ornitološki školski klubovi“ -  Projekat se realizuje u 6 gradova u Srbiji, a u Kragujevcu u projektu učestvuje 5 osnovnih škola („Dragiša Luković Španac“, „Mirko Jovanović“, „Moma Stanojlović“, „Vuk Stefanović Karadžić“ i „Natalija Nana Nedeljković“). Cilj projekta je edukacija dece o ugrožavanju i zaštiti prirode, kao i njihovo uključivanje u različite programe zaštite i formiranje ornitoloških školskih klubova u školama. Ovim projektom, osim učenika, edukuju se i nastavnici, čime se omogućava obogaćivanje vannastavnih aktivnosti. Projekat se realizuje kroz radionice, na kojima će učesnici, nakon predavanja o istraživanju i zaštitit ptica Srbije, praviti kućice, hranilice i pojilice za ptice. (Kraj realizacije predviđen za 06.11.2016.)

Ostali planirani projekti:

„Podizanje ekološke svesti mladih za čistiji Kragujevac“ – cilj projekta je podizanje (ekološke) svesti o potrebi očuvanja i unapređivanja uslova za život kod dece i mladih u Kragujevcu. Deca i mladi će, kroz učešće na ovom projektu, kvalitetnije provoditi svoje vreme i, znanjem stečenim na radionicama, uticati na očuvanje prirodnog okruženja i tako biti pozitivan primer ostalim članovima lokalne zajednice. Projektom je predviđena realizacija više radionica, predavanja i slično. (Prva radionica u okviru projekta predviđena za 24.11.2016.)

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com