Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Resursi

Direktor

Zorica Nikolić
Biografija

kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel: +381 34 201 303
Mob: +381 60 559 880 0

obavlja sledeće poslove:

 • predstavlja i zastupa Centar;
 • organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Centra;
 • predlaže program rada i plan razvoja i godišnji program poslovanja i preduzima mere za njihovo sprovođenje;
 • predlaže odluke i druga akta koja donosi Upravni odbor,
 • podnosi finansijske izveštaje, izveštaje o poslovanju i godišnji obračun;
 • izvršava odluke Upravnog odbora;
 • donosi Akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
 • zaključuje ugovore o radu sa zaposlenima,
 • donosi rešenje o radu dužem od punog radnog vremena, o rasporedu i preraspodeli radnog vremena, o odmorima i odsustvima,
 • pokreće, vodi disciplinski postupak i izriče disciplinske mere,
 • donosi rešenje o udaljenju zaposlenog,
 • obrazuje komisiju za utvrđivanje postojanja štete,
 • otkazuje ugovor o radu , odnosno donosi rešenje o prestanku radnog odnosa,
 • zaključuje o obavljanju određenih poslova za koje se ne zasniva radni odnos,
 • podnosi osnivaču i upravnom odboru Centra izveštaj o radu,,
 • informiše javnost o radu Centra, 
 • vrši i druge poslove određene zakonom, ovom Odlukom i Statutom.

 

 

Stručni saradnik

Dragoslav Milošević
Biografija

kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel: +381 34 201 303
mob: +381 69 234 00 15

 

 

Samostalni saradnik

Nevena Šćepanović
Biografija

Kontakt: cOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel: +381 34 201 303

mob: +381 60 55 988 01

 

Vladimir Sredojević
Biografija 

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

             cOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel: +381 34 201 303

mob: +381 60 55 988 01
         +381 65 322 21 40

 

Neda Bogojević Preković
Biografija

mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
         Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel: +381 34 201 303
mob: +381 60 55 988 01
(info za Naučni klub) 065 855 988 1

 

Sunčica Otović
Biografija

mail: cOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

mob: +381 34 201 303
tel: +381 60 55 988 01

 

Jovana Đurđević
Biografija

Kontakt: cOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

              Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

tel: +381 34 201 303

mob: +381 60 55 988 01

 

 

Web administrator

Marija Andonović Radojević

Kontakt: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Kontakt podaci

 • Adresa:  
  Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

 • Telefoni:
  +381 60 55 988 00 (direktor)
  +381 60 55 988 01 (saradnici)
  +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com