Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Ciljevi i zadaci


Ciljevi Centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac su promocija koncepta celoživotnog učenja, stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja nastavnika, kao jednog od temeljnih postulata u obrazovanju, koji je prihvaćen, kako u našoj zemlji, tako i u celom svetu.

Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac je deo Mreže Regionalnih centara I Centara za stručno usavršavanje Srbije. U Srbiji ih trenutno postoji 12, međusobno su povezani I aktivno rade na osmišljavanju i izmeni obrazovnih politika.

Svojom delatnošću, a to je, pre svega, organizacija svih oblika stručnog usavršavanja, kao i ispitivanje potreba za stručnim usavršavanjem, Centar pokriva teritoriju Šumadijsko-Pomoravskog regiona.

Od svog osnivanja, Centar se može pohvaliti izuzetnom saradnjom sa školama, kako Iz Kragujevca, tako I iz čitavog regiona, kao i drugim relevantim činiocima iz sfere obrazovanja iz cele zemlje.

Takođe, Centar učestvuje na konkursima Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja za akreditaciju programa stalnog stručnog usavršavanja, kao organizacija koja institucionalno podržava programe na konkursu. Cilj ovoga je decentralizacija stručnog usavršavanja, tj. Daje se šansa pojedincima iz Kragujevca i regiona da realizuju i promovišu svoje dobre ideje i primere dobre prakse, kroz akreditaciju svog programa.

Takođe, zainteresovanim nastavnicima je data mogućnost prezentovanja primera dobre prakse i kroz druge vidove aktivnosti, kao što su akreditacija stručnih skupova ili realizacija radionica za nastavnike ili učenike.

Uz to, Centar je vrlo aktivan na polju rada sa samim učenicima, kao što je organizacija različitih festivala za decu, fotokonkursa, likovnih konkursa, promocija knjiga za decu, zatim, realizacija različitih radionica za učenike i dr.

Jedan od ciljeva zaposlenih u Centru je stalno proširenje aktivnosti i obogaćivanje ponude Centra. U skladu sa tim, 2016.godine, u okviru Centra, otvoren je Naučni klub. Ovaj Naučni klub je otvoren u sklopu mreže Naučnih klubova koji su otvoreni širom Srbije uz podršku Centra za promociju nauke iz Beograda. Svrha Naučnog kluba je promocija nauke i naučnih vrednosti, a osmišljen je kao mesto okupljanja svih nastavnik i učenika, koji imaju imaju interesantne ideje iz oblasti nauke.

U sklopu Centra postoji resurs centar sa bibliotekom sa ne malim brojem izdanja iz različitih oblasti, kao što su: pedagogija i psihologija, prirodne i društvene nauke itd. Biblioteka je stalno dostupna, kako nastavnicima, tako i učenicima.

Iz gore navedenog, zaključujemo da je Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac posvećen poboljšanju celokupnog obrazovno-vaspitnog procesa, od čega će najveću korist imati naši krajnji korisnici, a to su učenici.

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com