Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Istraživanja

kolaborativno ucenje

Istraživanje sprovedeno u okviru ispitnih obaveza na master programu „Obrazovne politike“, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu.

Autori: Vladimir Sredojević, Nevena Šćepanović

Istraživanje sprovedeno u okviru ispitnih obaveza na master programu „Obrazovne politike“, Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu.
(Prava deteta i inkluzivno obrazovanje)

Autori: Vladimir Sredojević, Nevena Šćepanović

 

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com