Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Izborni sastanak STRUČNOG AKTIVA STRUČNIH SARADNIKA OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA U KRAGUJEVCU

Stručni aktiv stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola

unnamed 1 1 unnamed 2

Izborni sastanak Stručnog aktiva stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu održan je 14. oktobra, 2016.godine.

Na sastanku, za predsednika Stručnog aktiva izabran je Dragoslav Milošević, pedagog. Za zamenika predsednika izabrana je Bojana Popović, psiholog.

Za tehničkog sekretara Stručnog aktiva izabrana je Slavica Martinović, pedagog. 

Drugi sastanak Stručnog aktiva stručnih saradnika osnovnih i srednjih škola u Kragujevcu zakazan je za 23 novembar 2016.godine.

Zapisnik sa održanog sastanka

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com