Centralizovane javne nabavke

Odluka o dodeli ugovora za Sedstva za higijenu

Odluka o dodeli ugovora za prvu partiju - papir, sveske i fascikle

Odluka o dodeli ugovora za drugu partiju - kancelarijski materijal za odlaganje dokumentacije, arhiviranje i ekspediciju, knjige, obrasce za evidenciju i slično

Odluka o dodeli ugovora za treću partiju - pribor za pisanje i drugi sitan kancelarijski materijal

Odluka o dodeli ugovora za četvrtu partiju - štampani materijal

Odluka o dodeli ugovora za petu partiju - novi toneri, riboni i ketridži

Odluka o dodeli ugovora za treću partiju 2017

Odluka o dodeli Ugovora servisiranje računara