Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Realizovana još dva seminara u okviru manifestacije "Januarski dani prosvetnih radnika"

Savremene metode u nastavi

15. i 16. januara održana su dva seminara u okviru manifestacije "Januarski dani prosvetnih radnika", koje je posetilo oko 50 učesnika.

3sem201515. i 16. januara, održan je dvodnevni seminar za nastavnike srednjih stručnih škola, pod nazivom"Primena metode projekta u nastavi". Cilj navedenog programa je da se učesnci upoznaju sa teorijskom osnovom i načinom definisanja ciljeva projekata, da razviju veštine i da se osposobe za planiranje, pripremu, izradu, realizaciju i ocenjivanje projekta u nastavi. Realizatori seminara bili su Aleksandra Bakrač i Jovica Jevtić.

Više o seminaru na: http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=631&godina=2014/2015 

 

4sem201516. janura, takođe je održan jednodnevni seminar za nstavnike stranih jezika pod nazivom"Osavremenjivanje tradicionalnih metoda u nastavi stranih jezika", kome je prisustvovalo 24 nastavnika iz osnovnih i srednjih škola. Ovim seminarom su predviđene sledeće teme: tradicionalna metoda učenja stranih jezika i njeni nedostaci; savremena istraživanja i naučna saznanja iz oblasti učenja stranih jezika; najuspešnije savremene metode i sedam osnovnih pravila učenja stranih jezika; metoda TPR; metoda „Efortless Englishˮ i njena primena u drugim jezicima; metoda „Learn Real Englishˮ i njena primena; metoda AIM; „Task-basedˮ pristup učenju jezika. 

Više o programu možete saznati na: http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=692&godina=2014/2015

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com