Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Kraj manifestacijeKraj manifestacije

Završava se ovogodišnja manifestacija "Januarski dani prosvetnih radnika"


Nakon radne nedelje kako za zaposlene u Centru, tako i za zaposlene u obrazovanju, odnosno naše nastavnike, koji su odlučili da dane raspusta provedu učeći i razmenjujući znanja, veštine i iskustva sa realizatorima seminara i radionica, privodimo kraju ovogodišnju manifestaciju "Januarski dani prosvetnih radnika".

 

Ovogodišnja manifestacija je počela svečanim otvaranjem 12. januara, 2015. godine i završava se 18. januara seminarom"Matematičke radionice". Ovaj program stručnog usavršavanja akreditovao je ZUOV, a akreditaciju podržao RC Niš. Cilj programa, koji će se održati sutra, 18. januara, jepodizanje svesti nastavnika o činjenici da radioničarski način rada omogućava da svako dete uči na različit način i razmena primera dobre prakse. Realizatori će biti Edita Aleksov i Veselinka Stanković, koje su i autorke navedenog programa. Više o programu na sajtu ZUOV:

http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=273&godina=2014/2015

 

5sem201517. januara, održan je seminar za predmetne nastavnike osnovnih škola, pod nazivom"Između fizike i biologije ima neke hemije - 2". Akreditaciju navedenog programa podržao je RC Šabac, a realizatori su bili Vladimira Hrepić i Tihomir Lazarević. Cilj ovog seminara jeunapređivanje obrazovne prakse; kvalitetnija nastava u okviru predmeta priroda i društvo, fizika, biologija i hemija; korelacija između predmeta. Atmosfera tokom seminara je bila veoma pozitivna, a učesnici su sa istog otišli sa osmesima na licima i rečima hvale, što je dovoljan dokaz o tome da je ovaj program bio posve interesantan i koristan. Više o programu možete pročitati na sajtu ZUOV:

 http://katalog2015.zuov.rs/Program2015.aspx?katbroj=584&godina=2014/2015

 

Ovogodišnju manifestaciju su posetili ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, dr Srđan Verbić, pomoćnik ministra prosvete, mr Ljubiša Antonijević, državna sekretarka Snežana Marković, šef kabineta ministra prosvete, Nemanja Đorđević i Snežana Pavlović, savetnik u MPNTR u sektoru za predškolsko i osnovno obrazovanje i vaspitanje i obrazovanje odraslih. Pored predstavnika ministarstva, manifestaciju je posetilo preko 200 zaposlenih u obrazovanju/školama kroz različite aktivnosti. 

Ove godine smo organizovali i tri radionice koje su realizovali naši bliski saradnici i kolege iz Školske uprave, gospodin Goran Joksimović, prosvetni savetnik, potom direktorka RC Čačak, Gorica Stanojević, kao i naše drage koleginice defektolozi i stručnjaci za inkluzivno obrazovanje iz ŠOSO "Vukašin Marković", dr Tatjana Simić, 

Zahvaljujemo se svim učesnicima ovogodišnje manifestacije, kao i svim autorima i realizatorima seminara i radionica.

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com