Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Stručno usavršavanje van teritorije Kragujevca

Proteklog vikenda, realizovano 8 programa stručnog usavršavanja van teritorije Kragujevca

  

01sem2015Subota 21.02.2015. - „Efektivno podučavanje“, kat. br. 362. Seminar je održan u OŠ “Vuk Karadžić u Glogovcu kod Jagodine.  Neki od ciljeva obuke su bili razmatranje savremenih shvatanja obrazovanja i naglašene uloge motivacije za učenje i nastavnika kao modela i uzora, upoznavanje sa osnovnim principima i psihološkim zakonitostima efektivnog podučavanja i osnaživanje nastavnika za njihovu praktičnu primenu u školi i isticanje uloge stečenog i dugotrajnog znanja i svesti o sopstvenom znanju u formiranju ličnosti učenika. Seminaru je prisustvovalo 30 nastavnika iz ove škole.

Školske biblioteke u dvadesetprvom veku”, kat. br. 3 je pohađalo 30 učesnika iz Jagodine. Program je realizovan  u prostorijama  Akademije Filipović. Cilj seminara je jačanje profesionalnih kapaciteta školskih bibliotekara za ostvarivanje i unapređivanje obrazovano-vaspitnog rada u osnovnim i srednjim školama.

Dvodnevni seminar pod nazivom “Kako raditi sa roditeljima”, kat. br. 103. realizovan je u OŠ “Dušan Radović” u Boru. Specifični ciljevi programa su izgrađivanje partnerskih odnosa između nastavnika i roditelja, podizanje pedagoške kulture roditelja, kvalitetnija i konstruktivnija razmena znanja i stavova među roditeljima, kao i između nastavnika i roditelja. Razumevanje različitih vaspitnih stilova, razvijanje veština konstruktivnije komunikacije, korišćenje znanja stečenih na roditeljskim sastancima u cilju uspostavljanja boljih odnosa između dece, roditelja i nastavnika.

Škola otvorena roditeljima”, kat. br. 140 organizovan je u OŠ “Heroj Radmila Šišković” u Smederevskoj palanci, u okviru saradnje Centra sa Savezom učitelja Republike Srbije, a u okviru Zimskih susreta učitelja. Seminar je pohađalo 30 učesnika. Neke od tema programa bile su tumačenje poruka i vaspitnog stila, načini komunikacije i uključivanja roditelja u život škole, upoznavanje za zakonskom regulativom;, upoznavanje sa naučnim istraživanjima vezanim za participaciju roditelja, tematski roditeljski sastanak, osmišljavanje aktivnosti učešća roditelja u životu škole.

02sem2015Problemska nastava prirode i društva”, kat. br. 588 realizovan je u OŠ “Sveti Sava” u Beogradu, takođe, u okviru Zimskih susreta. Program je pohađalo 30 učesnika. Neki od ciljeva seminara su bili osnaživanje nastavnika za primenu problemskog modela rada u nastavi prirode i društva i nastavnih predmeta iz područja prirodnih nauka. Razmena profesionalnih iskustava i primera dobre prakse kroz modelovanje nastavnih časova po modelu problemske nastave i predstavljanje osmišljenih scenarija tokom realizacije seminara i nakon seminara kroz organizovanje uglednih časova i umrežavanje nastavnika.

 

Nedelja 22.02.2015.

 

„Efektivno podučavanje“, kat. br. 362. Seminar je održan u OŠ “Milan Ilić Čiča” u Aranđelovcu, kao plod odlične saradnje sa Udruženjem prosvetnih radnika Aranđelovca, a prisustvovalo mu je 30 učesnika. Neke od tema Programa su bile­: uloga nastavnika i efekti obrazovanja,  principi efektivnog podučavanja, činioci i principi dugoročnog pamćenja itd.

Seminar pod nazivom “Škola otvorena roditeljima”, kat. br. 140 organizovan je u OŠ “Rada Miljković” u Jagodini. Opšti ciljevi seminara su kreiranje konstruktivnijeg i efektivnijeg rada sa roditeljima; unapređivanje kvaliteta rada škole/ustanove podizanjem nivoa kompetencija nastavnika i vaspitača; podizanje nivoa saradnje između škole/ustanove i roditelja.

03sem2015Program pod nazivom “Problemska nastava prirode i društva”, kat. br. 588 realizovan je u OŠ “Boško Đuričić” u Jagodini. Seminar je pohađalo 30 polaznika. Opšti ciljevi programa su bili: unapređivanje kvaliteta vaspitno-obrazovnog rada kroz jačanje profesionalnih, didaktičko-metodičkih kompetencija nastavnika i ostalih učesnika nastavnog procesa.

 

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com