Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

„Osiguranje kvaliteta sistema ­– Pružanje podrške školama“

Obuka za prosvetne savetnike

semmart2015Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac je, u saradnju sa Zavodom za vredovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, 6. marta, 2015. u prostorijama Prve tehničke škole organizavao obuku za prosvetne savetnike pod nazivom „Osiguranje kvaliteta sistema ­– Pružanje podrške školama“.

Neki od ciljeva i programa savetovanja su bili:

 • Prikaz rezultata spoljašnjeg vredovanja rada škola u školskoj 2013/2014. godini;
 • Rezultati završnog ispita 2014. i njihova upotrebna vrednost u podršci školama;
 • Priprema prosvetnih savetnika za praćenje ogleda „Razvionica“ (IPA 2011);
 • Projekat podrške izabranim školama nakon spoljašnjeg vredovanja.

Savetovanju su prisustvovale Školske uprave iz Kragujevca, Jagodine, Požarevca i Smedereva.

Kontakt podaci

 • Adresa:  
  Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

 • Telefoni:
  +381 60 55 988 00 (direktor)
  +381 60 55 988 01 (saradnici)
  +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com