Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Studijsko putovanje

Izveštaj sa studijskog putovanja u Ingolštat, 2015. Godine


11 1Početkom februara 2015. godine, zaposleni u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac i pomoćnik gradonačelnika grada Kragujevca, gospodin Obrad Turković, imali su čast i privilegiju da obiđu “Akademiju za stručno obrazovanje nastavnika i upravljanje personalom” u Dillingenu, Nemačka (www.alp.dillingen.de). Nakon obilaska Akademije u pratnji prof. dr Haringa i razgovora sa direktorom Akademije, gospodinom dr Olbrihom, održan je sastanak na kome su docenti predstavili rad Akademije. 

18. februara 1971. godine, Akademija je osnovana kao centralna institucija za obuku nastavnika u Bavarskoj od strane državnog Ministarstva prosvete i kulture. Ona je smeštena u zgradi bivšeg jezuitskog univerziteta. U okviru kompleksa Akademije nalaze se i Crkva izgrađena 1610. godine, koja se i danas koristi, potom biblioteka izgrađena 1550. godine, a koja je prilagođena savremenim potrebama i Prirodnjački muzej osnovan 1757. godine. 

Na početku rada Akademije, svake godine je realizovano oko 50 kurseva kojima je prisustvovalo po 1.700 nastavnika, a sada se taj broj nastavnika povećao na 25.000 uključujući i predavače i izlagače, na više od 1.300 kurseva.

Akademija za obuku nastavnika, koja je pod kontrolom Ministarstva prosvete, kulture, nauke i umetnosti Bavarske, ima za cilj da podstakne učesnike da planiraju nastavu na osnovu okruženja, razvojnih potreba dece i uspostavljanje nove kulture učenja. Fokus je na idejama zasnovanim na veštinama nastave, uključujući specifične zadatke i metode učenja. Veliki fokus Akademije je na obuci direktora i onih koji žele da postanu direktori škola. Svi direktori škola imaju obavezu da prođu modularnu obuku. Po završetku svih modula sertifikovani su za rad na rukovodećem mestu škola.

Opremljena savremenim medijima, sa kapacitetom od 300 jednokrevetnih soba za natastavnike, Akademija podržava obuku nastavnika, razvoj i implementaciju novih ciljeva škole i rukovođenja osobljem. U Akademiji je angažovano 40 docenata koji su zaduženi za planiranje i izvođenje obuka. Docenti su oni nastavnici koji su se istakli u radu i napredovali u zvanju i trenutno su zaposleni u Akademiji. Nakon 4 godine provedene u Akademiji, svi imaju obavezu da se vrate u nastavu kako bi održavali kontinuitet. Programi i obuke se kreiraju na osnovu školske stvarnosti, odnosno na osnovu potreba škola i nastavnika, kao i na međunarodnim obrazovnim standardima. Naglasak je na poboljšanju nivo stručnosti nastavnika svih profila i subjekata škola, kao i na veštinama rukovodilaca škola. 

Nastavnici pohađaju obuke u trajanju od 3 do 7 dana i za to vreme su smešteni u Akademiji. Na osnovu nacionalnog kurikuluma, koji određuje kompetencije za tekuću školsku godinu, škole izrađuju planove i nastavnici pohađaju obuke koje osmišljavaju docenti zaposleni u Akademiji. Nastavnici koji pohađaju obuke u Akademiji, imaju i obavezu horizontalne edukacjie, koja se sprovodi u takozvanim „satelit“ školama. Dakle, kao i u Srbiji, nastavnici su u obavezi da naučeno na seminaru prenesu svojim kolegama, ali i da to primene u nastavi. 

Zaposleni u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac smatraju ovo iskustvo neprocenljivim i veruju da će iskustva iz Dilingena iskoristiti u svom radu i time unaprediti sistem stručnog usavršavanja u gradu Kragujevcu, pa i šire.

Pored Akademije u Dilingenu, zaposleni u CSU KG su posetil i gimnaziju „Katharinen” u Ingolštatu. Nakon obilaska škole, održan je sastanak kome su prisustvovali stručni savetnik za obrazovanje na seminarima, StDin Johanna Schlagbauer, stručni savetnik, StD Werner Eckert-Schweins, direktor gimnazije “Katharinen”, dr Reinhard Kammermayer i upravnik službe za upravljanje školskim obrazovanjem Grada Ingolštata, Willi Schelchshorn. Na sastanku je zaposlenima u CSU KG predstavljen sistem obrazovanja nastavnika u Nemačkoj, odnosno inicijalno obrazovanje i funkcionisanje sistema stručnog usavršavanja nastavnika.

Inicijalno obrazovanje nastavnika u Nemačkoj ima neke jedinstvene karakteristike. Traje najmanje šest godina za nastavnike srednjih škola, a pet godina za učitelje i nastavnike osnovnih škola. Početno obrazovanje nastavnika se sastoji od dve faze, i obe se završavaju sa polaganjem ispita koje reguliše državni organ, odnosno ministarstvo. Prva faza (koja obično traje 3 ili 4 godine) realizuje se na univerzitetima za sve profile nastavnika, osim vaspitača, i pokriva najmanje dva predmeta plus obrazovne studije, odnsno metodika, didaktika, pedagogija, psihologija i slično.

Druga faza se odnosi na pripravnički koji traje između 1,5 i 2 godine i to kroz dva modela: jedan je delimično organizovan u školama i predstavnja neku vrstu obuke na radnom mestu (poput mentorstva), a delom u specijalnim institucijama za obuku nastavnika ("seminarima"), koje posluju pod kontrolom regionalnih ministarstva obrazovanja (poput Akademije u Dilingenu).

Nemački sistem inicijalnog obrazovanja nastavnika je mešovit model: u celini se može opisati kao kontinuirano, ali s obzirom na činjenicu da prva faza sadrži značajne elemente direktne pripreme za izvođenje nastave (obrazovne studije, didaktika predmet-vezani i neku školsku praksu) takođe može biti opisano i kao kombinovano.

Na navedenim sastancima se uspostavila veoma dobra saradnja sa navedenim institucijama, te su zaposleni u CSU Kg mišljenja da će se u budućnosti realizovati zajednički projekti u koje će biti uključeni nastavnici i učenici Kragujevačkih škola, ali i škola u čitavom Šumadijskom i Pomoravskom regionu.

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com