Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

CSU Kragujevac dobio akreditaciju za realizaciju programa SU zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave

CSU Kragujevac je dobio zvanično Rešenje o akreditaciji pravnog lica za realizatora programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave raspiali su javni poziv za akreditaciju pravnih lica za realizaciju programa stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave 07. juna 2017. godine.

Cilj navedene akreditacije je usklađivanje sa principima utvrđenim u Strategiji stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“, br. 27/15) a radi jačanja administrativnih kapaciteta zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama, profesionalizacije službenika i optimizacije resursa.

Prilog: Rešenje

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com