Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Realizovan seminar „Savremene metode u nastavi srpskog jezika i književnosti“

16508269 978302938981038 8691863967966031708 n1CSU KG je, 9. februara, u Prvoj tehničkoj školi, organizovao seminar za učitelje i nastavnike srpskog jezika u osnovnim i srednjim školama. Realizatori su bili Rade Papović, nastavnik srpskog jezika i književnosti u OŠ „Natalija-Nana Nedeljković“, Vladimir Sredojević, stručni saradnik u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac i dr Vladimir B. Perić, nastavnik srpskog jezika i književnosti u Muzičkoj školi „Dr Miloje Milojević“, u Kragujevcu.

Detaljnije

 

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com