Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Trodnevni seminar ‚‚Neuropsihologija u školi – dijagnostika i dobra praksa pristupa deci sa smetnjama u učenju”

Trodnevni seminarCSU KG je, od trećeg do petog februara, u Prvoj tehničkoj školi, organizovao trodnevni seminar ‚‚Neuropsihologija u školi – dijagnostika i dobra praksa pristupa deci sa smetnjama u učenju”. Realizatori ovog seminara su bili Tatjana Govedarica, specijalista opšte defektologije, Viola Povše Ivkić, specijalista opšte defektologije i Aleksandra Parojčić, neuropsiholog, specijalista kliničke psihologije.

Opširnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com