Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Realizovani seminari „Horizontalno učenje/usavršavanje nastavnika-oslonac za bolja postignuća učenika“ i „Interkulturno obrazovanje“

Realizovani seminariU ponedeljak, 6. februara, CSU KG je, u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, organizovao seminar „Horizontalno učenje/usavršavanje nastavnika-oslonac za bolja postignuća učenika“, za nastavnike osnovnih i srednjih škola. 

Neke od tema Programa su bile: Horizontalno učenje i usavršavanje; Aktivnosti horizontalnog učenja/usavršavanja; Planiranje, realizacija i evaluacija horizontalnog učenja/usavršavanja; Refleksija i feedback; Praćenje, evaluacija i unapređivanje učenja učenika i njihovih postignuća.

Opširnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com