Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Realizovan seminar ,,Savremena nastava Građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija’’

realizovan 1U nedelju, 27 novembra 2016. godine održan je seminar ,,Savremena nastava Građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija'', kataloški broj 969, kompetencija K1, prioritetna oblast3. Cilj seminara je povećanje efikasnosti nastave Građanskog vaspitanja unapređivanjem komptenciija nastavnika.

Detaljnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com