Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

SEMINAR „HORIZONTALNO UČENJE/USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA – OSLONAC ZA BOLJA POSTIGNUĆA UČENIKA“ U KRAGUJEVAČKIM ŠKOLAMA

DSCN3661 119. novembra 2016. godine održan je seminar „Horizontalno učenje i usavršavanje nastavnika – oslonac za bolja postignuća učenika“ (kataloški broj 502) za kolektiv osnovne škole „Miloje Simović“, u Kragujevcu. 

Akreditaciju navedenog seminara podržao je CSU Kragujevac, a akreditovao ZUOV, za školsku  2016/17. i 2017/18. godinu. Autori i realizatori seminara su Ivan M. Nedeljković, Bojana Popović i Nevena Šćepanović.

Ovaj seminar je osmišljen sa ciljem da se unapredi proces stručnog usavršavanja koji se odvija unutar ustanova/škola, kao i različiti procesi koji su integralni deo S.U., poput horizontalnog učenja i saradnje (kolaboracije/kooperacije) među zaposlenima. Pored toga, programom je predviđeno i unapređenje procesa planiranja i evaluacije, kao i merenje efekata internog stručnog usavršavanja i horizontalnog učenja nastavnika, ali i evaluacija i merenje postignuća učenika.

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com