Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Ponuda seminara za Građansko vaspitanje za zaposlene u školama van teritorije opštine Kragujevac

images 13Seminar ,,Savremena nastava Građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija’’, kataloški broj 969, K1, P3 Autor seminara: Zorica Sorak Realizatori: Zorica Sorak, Neda Bogojević Preković, Vladimir Sredojević i Nevena Šćepanović

Detaljnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com