Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

SEMINAR „HORIZONTALNO UĈENJE/USAVRŠAVANJE NASTAVNIKA – OSLONAC ZA BOLJA POSTIGNUĆA UĈENIKA“ U SIROGOJNU

50229. oktobra 2016. godine održan je seminar „Horizontalno učenje i usavršavanje nastavnika – oslonac za bolja postignuća učenika“ (kataloški broj 502) za kolektiv osnovne škole „Savo Jovanović Sirogojno“, u Sirogojnu.

Detaljnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com