Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Seminar ,,Škola otvorena roditeljima’’ održan u PU ,,Sunce’’ u Gornjem Milanovcu

U nedelju, 16. oktobra 2016.godine, u PU ,,Sunce’’ u Gornjem Milanovcu održan je seminar ,,Škola otvorena roditeljima’’, kataloški broj 142.

Seminar pokriva kompetenciju K4 - za komunikaciju i saradnju i prioritetnu oblast 4 - stvaranje tolerantne i nediskriminativne sredine za učenje i razvoj svakog pojedinca, zaštita od nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i diskriminacije.

Opširnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com