Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Radni vikend u CSU KG

Ovog vikenda, održana su dva seminara u organizaciji CSU KG. U subotu, 1.oktobra 2016.godine, u Prvoj tehničkoj školi, održan je seminar za nastavnike izbornog predmeta Građansko vaspitanje, pod nazivom U subotu, 1.oktobra 2016.godine, "Savremena nastava Građanskog vaspitanja usmerena na razvoj učeničkih kompetencija", koji se u Katalogu programa SU nalazi pod kataloškim brojem 969. Autor ovog seminara je Zorica Sorak, dok su realizatori bili, pored Zorice Sorak, Neda Bogojevid Prekovid i Vladimir Sredojevid, stručni saradnici u Centru za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac. Seminaru je prisustvovalo 30 nastavnika iz kragujevačkih škola i regiona.

Detaljnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com