Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Seminari u CSU KG: „Škola otvorena roditeljima“

U subotu, 24. septembra, u organizaciji CSU Kragujevac, održan je seminar pod kataloškim brojem 142 ,,Škola otvorena roditeljima”. Cilj seminara je kreiranje konstruktivnijeg i efektivnijeg rada sa roditeljima, unapredjivanje kvaliteta rada škole/ustanove podizanjem nivoa kompetencija nastavnika i vaspitača i podizanje nivoa saradnje izmedju škole/ustanove i roditelja. Autorke i realizatorke programa su Zorica Popović i Neda Bogojević Preković.

Opširnije

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com