Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Novi programi stručnog usavršavanja u ponudi CSU Kragujevac za 2016-2018. godinu

Osam akreditovanih programa stručnog usavršavanja za školsku 2016/17. i 2017/18. godinu, podržanih od strane CSU KG

Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac de u predstojedem dvogodišnjem periodu, Katalogu programa stalnog stručnog usavršavanja za 2016/18.godinu, akreditovanih od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, biti zastupljen sa ukupno osam programa, čiju je akreditaciju institucionalno podržao.

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com