Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Оtvaranje Naučnog kluba u Kragujevcu

Оtvaranje Naučnog kluba u Kragujevcu

Na sastanku Mreže Regionalnih centara i Centara za stručno usavršavanje Srbije i predstavnika Centra za promociju nauke iz Beograda, održanom 23.januara 2016.godine, u Nišu, precizirana je saradnja

 

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com