Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Sastanak u Regionalnom Centru u Nišu 2016.

Sastanak u Regionalnom Centru u Nišu

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju u Nišu, u subotu 23. januara 2016.godine, održan je sastanak direktora Mreže RC i CSU Srbije sa Nemanjom Đorđevidem, direktorom Centra za promociju nauke, Beograd.

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com