Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

Realizovan seminar "Planiranje nastave fizičkog vaspitanja - izabrani sport"

Seminar za nastavnike fizičkog vaspitanja

U  petak,  4. novembra 2011. u  prostorijama CSU KG, održan je seminar za nastavnike fizičkog vaspitanja "Planiranje nastave fizičkog vaspitanja - izabrani sport". Seminar je u Katalagu stručnog usavršavanja pod brojem 418, u grupi obaveznih seminara.


Teme: Fizičko vaspitanje – izabrani sport kao nastavni (školski) resurs – Prezentovanje cilja i zadatka nastave Fizičkog vaspitanja i Fizičko vaspitanje – izabrani sport; Opšti i posebni operativni zadaci nastave Fizičkog vaspitanja – izabrani sport;Diskusija; Planiranje programa u nastavi Fizičkog vaspitanja – izabrani sport; Planiranja nastave Fizičkog vaspitanja – izabrani sport; Izabrana sportska grana; Integrisanje i harmonizacija nastave Fizičkog vaspitanja i Fizičko vaspitanje – izabrani sport;
Izrada programa sportske grane u trajanju od 24 časa (jedan ciklus) i isti integrišu i harmonizuju sa sačinjenim programom Fizičkog vaspitanja – izabrani sport; Kreiranje testova provere dostignuća u izabranoj sportskoj grani; Izrada testova za proveru dostignuća izabrane sportske grane; Izrada radnog kartona prilagođenog karakteristikama izabrane sportske grane; Sačinjavanje radnog kartona učenika.
Ovim seminarom učesnici seminara dobili su po 8 sati stručnog usavršavanja.

Kontakt podaci

  • Adresa:  
    Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

  • Telefoni:
    +381 60 55 988 00 (direktor)
    +381 60 55 988 01 (saradnici)
    +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com